Donors-Sponsors-Volunteers

Financial/material support
Sustainable Food Alliance SFA, Allentown, USA
Angelo Dellaportas, California USA
Paris Vangelatos, Morocco
Niko Lykiardopoulo, London UK
B. Harokopos, London UK
The Stanley Smith Horticultural Trust, Cambridge UK
Eleni Polychroniadou-Panagiotopoulou, Athens Greece
TEDK-KI. Cephalonia
Friends of the Orchestra of Colours
Cris Gianakos
Tina Karageorgi
Harris Kondosphyris

Expert Support
Balkan Botanical Garden of Kroussia
Dr Eleni Maloupa
Dr Nikos Krigas
Sir Harold Hillier Gardens and Arboretum, Hampshire, UK

Volunteer work
Anna Venezis Cosmetatos
Angeliki Kokkoliadi-Garbi
Sheila Cox
Derek and Rita
Nora Vilandou
Evi Matiatou
Kiriakos Babes
Jason Blake
Konstantina Xanthi

     
  Sponsors of Events